ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้

                    ทวีปอเมริกาใต้นั้น  ถ้ามองแบบผิวเผินจะรู้สึกว่า ไม่มีอะไรน่าสนใจ  แต่ที่จริงแล้วมีสถานที่ๆ น่าสนใจและแฝงไปด้วยความลับที่ยังไม่สามารถค้นหาคำตอบได้อย่างมากมาย เช่น เกาะอีสเตอร์  และเกาะกาลาปาโกส ซึ่งทั้งสองเกาะนี้  ยังมีสิ่งก่อสร้างและสัตว์ที่น่าพิศวงมากมายรออยู่.......

คลองปานามา ช่วงประตูกาตูน 

คอคอดปานามา ( คลองปานามา )

                    คลองปานามาเป็นสถานที่ๆ เรือเดินสมุทรใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางจากทวีปอเมริเหนือไปยังทวีปอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องอ้อมผ่านอเมริกาใต้  คลองปานามานี้สามารถย่นระยะเวลาระหว่างทะเลแคริบเบียนไปสู่เมื่องท่าในแปซิฟิกได้ 13,000 กิโลเมตร

น้ำตกที่สูงที่สุดในอมเริกาใต้

                    น้ำตกที่สูงที่สูงสุดในอเมริกาใต้  คือ  น้ำตกแองเจิล ซึ่งอยู่ตรงที่ราบสูงกีอาน่า  บริเวณต้นแม่น้ำคาโรนี  ตอนใต้ของเวเนซุเอลา น้ำตกนี้อยู่ในบริเวณที่ภูมิประเทศเป็นแบบป่าดิบชื้น  ตัวน้ำตกมีความสูงถึง  979  เมตร  ชื่อของน้ำตกนี้ได้มาจากนักบินชื่อ เจมส์ เอ แอนเจิล ที่เป็นผู้ค้นพบน้ำตกนี้โดยบังเอิญ  เนื่องจากต้องนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินเมื่อปี  1937 

    

เกาะกาลาปาโกส

                    กาลาปาโกส  มาจากภาษาสเปน  หมายถึง  เต่าบกขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้  ซึ่งสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ล้วนแล้วแต่มีลักษณะของสัตว์ยุดก่อนประวัติศาสตร์  เช่น อิกัวน่าทะเล  อิกัวน่าบก  นกโจรสลัด  และนกเพนกวิน  ซึ่งแม้ว่าเกาะนี้จะตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร  แต่เพราะมีกระแสน้ำเย็นไหลผ่าน  จึงทำให้นกเพนกวินสามารถอาศัยอยู่ได้  กาะกาลาปาโกสอยู่ใกล้ประเทศเอกวาดอร์  ทวีปอเมริกาใต้  เกาะนี้เกิดขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟที่ประทุขึ้นบนพื้นที่ๆเป็นทะเล จนก่อตัวเป็นเกาะขึ้นมา

   

เกาะอีสเตอร์

                     ที่มาของชื่อเกาะนี้  เป็นเพราะเกาะนี้ถูกค้นพบเมื่อวันอีสเตอร์ในปี  1722  เกาะอีสเตอร์ตั้งอยู่ในทะเลแปซิฟิก  ห่างไกลจากแผ่นดินมาก  ประเทศที่ใกล้ที่สุด คือ ชิลี  ส่วนสาเหตุที่ทำมห้เกาะนี้มีชื่อเสียงมาก ก็คือ รูปสลักหินที่เป็นรูปหน้าคนและมีลำตัวครึ่งตัว  ที่น่าสังเกตคือ  รูปสลักนี้ทุกตัวจะหันหน้าเข้าหาแผ่นดิน  รูปสลักนี้มีควาสูงตั้งแต่ 1- 12 เมตร  ทั้งเกาะมีรูปสลักนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 กว่าตัว  ส่วนสาเหตุที่มีการสร้างรูปสลักนี้ขึ้นมานั้นยังเป็นความลับอยู่ 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Major Holiday Tours Co.,Ltd. Lisence No.11/05672
135/92 Moo 2 Chaengwatthana 10 Road
Thungsonghong , Luksi , Bangkok 10210
Tel : (66) 2 574 5359-60 Fax : (66) 2 574 5360 Mobile Phone : (66) 89 919 8289
www.majorholidaytours.com